englishsimplified chinese

添加到收藏夾    犍為酒店預訂    犍為電子地圖
犍為
今天(周五)
6 ~ 14℃
多云轉陣雨
<3級
明天(周六)
7 ~ 19℃
多云
<3級
后天(周日)
8 ~ 20℃
多云轉陰
<3級
大后天(周一)
10 ~ 16℃
小雨
<3級
27號(周二)
10 ~ 20℃
多云轉小雨
<3級
28號(周三)
10 ~ 20℃
多云轉小雨
<3級
過去一周的天氣情況:
2月16號2月17號2月18號2月19號2月20號2月21號2月22號
8 ~ 18℃10 ~ 15℃7 ~ 16℃8 ~ 15℃9 ~ 16℃6 ~ 10℃6 ~ 6℃
多云多云轉小雨多云多云轉陰多云轉小雨小雨多云轉陣雨
<3級<3級<3級<3級<3級<3級<3級