englishsimplified chinese

添加到收藏夾    項城酒店預訂    項城電子地圖
項城
今天(周三)
2 ~ 7℃
陰轉多云
北風<3級
明天(周四)
2 ~ 14℃
多云轉晴
西南風<3級
后天(周五)
3 ~ 17℃
陰轉多云
南風<3級
大后天(周六)
0 ~ 10℃
北風3-4級轉<3級
25號(周日)
0 ~ 11℃
多云轉晴
南風<3級
26號(周一)
4 ~ 17℃
多云轉陰
西南風<3級
過去一周的天氣情況:
2月14號2月15號2月16號2月17號2月18號2月19號2月20號
3 ~ 14℃-1 ~ 7℃1 ~ 13℃4 ~ 13℃4 ~ 10℃3 ~ 10℃1 ~ 7℃
小雨轉陰晴轉多云多云轉小雨陰轉小雨小雨轉陰小雨
東南風<3級東北風<3級西南風<3級東風<3級東北風<3級東南風<3級東北風<3級