englishsimplified chinese

添加到收藏夾    漢川酒店預訂    漢川電子地圖
漢川
今天(周一)
5 ~ 7℃
小雨
北風<3級
明天(周二)
4 ~ 6℃
中雨轉多云
北風<3級
后天(周三)
4 ~ 8℃
多云轉陰
北風3-4級轉<3級
大后天(周四)
3 ~ 13℃
東北風<3級
23號(周五)
4 ~ 15℃
陰轉小雨
東北風<3級
24號(周六)
5 ~ 13℃
多云轉陰
東南風<3級
過去一周的天氣情況:
2月12號2月13號2月14號2月15號2月16號2月17號2月18號
1 ~ 12℃4 ~ 15℃6 ~ 18℃4 ~ 10℃3 ~ 14℃7 ~ 16℃5 ~ 8℃
晴轉多云多云轉陰小雨多云轉晴多云轉小雨小雨
北風4-5級轉<3級東北風<3級東北風<3級東北風<3級西風<3級東風<3級北風<3級