englishsimplified chinese

添加到收藏夾    西華酒店預訂    西華電子地圖
西華
今天(周三)
1 ~ 8℃
陰轉多云
西北風<3級
明天(周四)
1 ~ 14℃
西風3-4級轉<3級
后天(周五)
2 ~ 17℃
多云
南風<3級
大后天(周六)
0 ~ 8℃
多云
北風3-4級轉<3級
25號(周日)
0 ~ 11℃
多云轉晴
南風<3級
26號(周一)
4 ~ 17℃
多云轉陰
西南風<3級
過去一周的天氣情況:
2月14號2月15號2月16號2月17號2月18號2月19號2月20號
3 ~ 14℃2 ~ 6℃1 ~ 13℃3 ~ 13℃4 ~ 9℃3 ~ 11℃2 ~ 7℃
多云轉陰陰轉多云晴轉多云多云轉小雨小雨轉多云多云小雨
東北風<3級轉3-4級東風<3級西南風<3級東南風<3級東北風<3級東南風<3級東北風<3級