englishsimplified chinese

添加到收藏夾    南部酒店預訂    南部電子地圖
南部
今天(周四)
6 ~ 12℃
多云轉陰
<3級
明天(周五)
6 ~ 13℃
陰轉陣雨
<3級
后天(周六)
6 ~ 18℃
晴轉多云
<3級
大后天(周日)
9 ~ 18℃
多云轉小雨
<3級
26號(周一)
10 ~ 15℃
小雨轉陰
<3級
27號(周二)
9 ~ 18℃
多云
<3級
過去一周的天氣情況:
2月15號2月16號2月17號2月18號2月19號2月20號2月21號
8 ~ 17℃9 ~ 17℃8 ~ 13℃8 ~ 11℃9 ~ 14℃7 ~ 14℃6 ~ 11℃
多云多云小雨小雨轉陰多云轉小雨多云轉小雨小雨
<3級<3級<3級<3級<3級<3級<3級