englishsimplified chinese

添加到收藏夾    麻城酒店預訂    麻城電子地圖
麻城
今天(周三)
3 ~ 8℃
多云轉陰
東北風<3級
明天(周四)
2 ~ 12℃
多云轉晴
東北風<3級
后天(周五)
3 ~ 16℃
晴轉多云
南風<3級
大后天(周六)
4 ~ 14℃
多云轉陰
北風<3級
25號(周日)
4 ~ 15℃
多云轉陰
南風<3級
26號(周一)
6 ~ 16℃
多云轉陰
南風<3級
過去一周的天氣情況:
2月14號2月15號2月16號2月17號2月18號2月19號2月20號
7 ~ 18℃3 ~ 11℃2 ~ 15℃6 ~ 17℃5 ~ 10℃4 ~ 8℃3 ~ 6℃
多云轉陰小雨多云多云轉小雨小雨小雨中雨轉陰
東北風<3級東北風<3級西南風<3級東南風<3級北風<3級北風<3級北風<3級