englishsimplified chinese

添加到收藏夾    合江酒店預訂    合江電子地圖
合江
今天(周四)
6 ~ 13℃
小雨轉多云
<3級
明天(周五)
6 ~ 17℃
多云轉小雨
<3級
后天(周六)
9 ~ 16℃
多云轉陣雨
<3級
大后天(周日)
10 ~ 18℃
多云轉小雨
<3級
26號(周一)
10 ~ 15℃
小雨
<3級
27號(周二)
10 ~ 18℃
多云
<3級
過去一周的天氣情況:
2月15號2月16號2月17號2月18號2月19號2月20號2月21號
8 ~ 16℃10 ~ 20℃9 ~ 15℃8 ~ 13℃8 ~ 15℃10 ~ 16℃8 ~ 13℃
多云晴轉多云多云轉小雨多云轉小雨多云轉小雨多云轉小雨小雨
<3級<3級<3級<3級<3級<3級<3級