englishsimplified chinese

添加到收藏夾    寧海酒店預訂    寧海電子地圖
寧海
今天(周四)
0 ~ 9℃
小雨轉多云
北風<3級
明天(周五)
2 ~ 14℃
晴轉多云
東南風3-4級
后天(周六)
7 ~ 16℃
中雨轉小雨
東南風3-4級
大后天(周日)
5 ~ 13℃
陰轉多云
北風3-4級轉<3級
26號(周一)
6 ~ 16℃
多云
東南風3-4級
27號(周二)
9 ~ 18℃
多云轉陣雨
東南風4-5級
過去一周的天氣情況:
2月15號2月16號2月17號2月18號2月19號2月20號2月21號
6 ~ 14℃3 ~ 9℃7 ~ 13℃9 ~ 15℃8 ~ 14℃6 ~ 11℃5 ~ 9℃
小雨小雨轉多云多云小雨轉陣雨小雨小雨小雨
東北風3-4級轉<3級北風3-4級東北風3-4級東南風3-4級北風3-4級轉<3級東北風3-4級東北風3-4級