englishsimplified chinese

添加到收藏夾    株洲酒店預訂    株洲電子地圖
株洲
今天(周三)
5 ~ 6℃
小雨
西北風<3級
明天(周四)
4 ~ 10℃
小雨轉多云
西北風<3級
后天(周五)
4 ~ 17℃
多云轉小雨
東南風<3級
大后天(周六)
8 ~ 14℃
小雨轉多云
西北風<3級
25號(周日)
7 ~ 16℃
多云
北風<3級
26號(周一)
8 ~ 19℃
多云轉小雨
南風<3級
過去一周的天氣情況:
2月14號2月15號2月16號2月17號2月18號2月19號2月20號
11 ~ 22℃9 ~ 14℃7 ~ 16℃12 ~ 22℃6 ~ 16℃5 ~ 8℃4 ~ 7℃
多云小雨多云轉晴晴轉小雨陰轉小雨小雨小雨
南風<3級西北風<3級北風<3級轉3-4級西南風<3級西北風<3級西北風<3級西北風<3級