englishsimplified chinese

添加到收藏夾    懷化酒店預訂    懷化電子地圖
懷化
今天(周一)
6 ~ 19℃
多云轉小雨
東北風<3級
明天(周二)
11 ~ 18℃
小雨
東北風<3級
后天(周三)
11 ~ 21℃
多云
東北風<3級
大后天(周四)
11 ~ 25℃
小雨
東北風<3級
2號(周五)
11 ~ 18℃
小雨
東北風<3級
3號(周六)
12 ~ 23℃
陰轉小雨
東北風<3級
過去一周的天氣情況:
2月19號2月20號2月21號2月22號2月23號2月24號2月25號
6 ~ 7℃5 ~ 7℃2 ~ 6℃3 ~ 7℃10 ~ 17℃7 ~ 13℃6 ~ 17℃
小雨小雨小雨陰轉多云多云轉小雨小雨轉陰多云
東北風<3級東北風<3級東北風<3級東北風<3級東北風<3級東北風<3級東北風<3級