englishsimplified chinese

添加到收藏夾    常德酒店預訂    常德電子地圖
常德
今天(周一)
6 ~ 18℃
多云轉陣雨
南風<3級
明天(周二)
8 ~ 14℃
中雨轉陣雨
北風<3級
后天(周三)
8 ~ 19℃
晴轉多云
南風<3級
大后天(周四)
7 ~ 20℃
小雨
北風<3級
2號(周五)
7 ~ 13℃
小雨轉陣雨
北風<3級
3號(周六)
7 ~ 11℃
中雨轉小雨
北風<3級
過去一周的天氣情況:
2月19號2月20號2月21號2月22號2月23號2月24號2月25號
6 ~ 8℃5 ~ 7℃4 ~ 7℃3 ~ 12℃8 ~ 16℃6 ~ 13℃6 ~ 14℃
小雨小雨轉陰小雨轉陣雨多云多云轉陣雨中雨轉多云晴轉多云
北風<3級北風<3級北風3-4級轉<3級西南風<3級南風<3級北風<3級北風<3級