englishsimplified chinese

添加到收藏夾    駐馬店酒店預訂    駐馬店電子地圖
駐馬店
今天(周一)
5 ~ 18℃
多云
西南風<3級
明天(周二)
7 ~ 12℃
小雨
東南風<3級
后天(周三)
6 ~ 17℃
多云轉小雨
西南風<3級
大后天(周四)
6 ~ 12℃
小雨
東北風<3級
2號(周五)
6 ~ 13℃
多云
東南風<3級
3號(周六)
7 ~ 15℃
小雨
西北風<3級
過去一周的天氣情況:
2月19號2月20號2月21號2月22號2月23號2月24號2月25號
3 ~ 8℃2 ~ 6℃1 ~ 8℃4 ~ 14℃3 ~ 17℃-1 ~ 10℃4 ~ 12℃
小雨轉多云小雨多云轉晴多云陰轉多云多云
東南風<3級東北風<3級北風<3級西風<3級南風3-4級轉<3級北風3-4級轉<3級南風<3級