englishsimplified chinese

添加到收藏夾    賀州酒店預訂    賀州電子地圖
賀州
今天(周一)
10 ~ 22℃
晴轉多云
北風<3級
明天(周二)
14 ~ 22℃
小雨
南風<3級
后天(周三)
15 ~ 22℃
多云
南風<3級
大后天(周四)
15 ~ 22℃
多云轉小雨
南風<3級
2號(周五)
17 ~ 22℃
小雨
南風<3級
3號(周六)
12 ~ 24℃
小雨
北風<3級
過去一周的天氣情況:
2月19號2月20號2月21號2月22號2月23號2月24號2月25號
11 ~ 22℃8 ~ 19℃7 ~ 10℃7 ~ 8℃11 ~ 14℃13 ~ 15℃10 ~ 16℃
小雨小雨小雨小雨轉多云多云轉小雨小雨多云
北風<3級北風<3級轉3-4級北風3-4級轉<3級北風<3級南風<3級南風<3級北風<3級