Nanajia Theme Inn (Xiamen Cangli Road)

Print

Address:No.7, longcangli Road, zengcuo, near the South Gate of Xiamen Art School, Siming District, Xiamen

Hotel Tel:+86-592-2103267


this hotel's location