DeiShui Inn

Print

Address:28 Quanshui Lane 4, Daguanyuan, near Qingxia Road, Dujiangyan

Hotel Tel:+86-13551087496


this hotel's location