Bilin Inn (No.1 branch) Shenzhen

Print

Address:No.17, Erxi Liuxiang, jiaochangwei Road, Dapeng New District, near Yintan Road, Longgang District, Shenzhen

Hotel Tel:+86-17704033330


this hotel's location