Xi'erda Inn

Print

Address:Longchuan Road, No. A21, Xiangmihu community, Chengxi Road, near Chengxi Road, Youjiang District, Baise

Hotel Tel:+86-776-2856899


this hotel's location