Juntels Binjiang Hangzhou

Print

Address:5-11 / F, baolongcheng, 3867 Binsheng Road, near children's Hospital (Binjiang branch), Binjiang District, Hangzhou

Hotel Tel:+86-571-86632000


this hotel's location