Yuejia Jinan Business Hotel

Print

Address:97 Jiwei Road, near 2nd Ring South Road, Shizhong District, Jinan

Hotel Tel:+86-531-87986088


this hotel's location