Yijia Apartment Hotel Dalian Nanluo Seaview

Print

Address:Sea view building, South Building, 495 Changjiang Road, near Dalian long distance passenger terminal, Zhongshan District, Dalian

Hotel Tel:+86-13644983111/13904091114


this hotel's location