Xitang Ziwei Courtyard Inn

Print

Address:No.6 Qijiazhuang, Tangdong Street(6), Jiashan

Hotel Tel:+86-13429680399


this hotel's location