Xinyi Hotel Kunming

Print

Address:43 Wujia new village, Dabanqiao Town, Changshui Airport, Guandu District, Kunming

Hotel Tel:+86-871-67321198


this hotel's location