Xinshidai Holiday Hotel

Print

Address:Jinxiu Qingjiang No.1 building, 194 sichong 1st Street, longzhouping Town, near Qingjiang Bridge, Changyang

Hotel Tel:+86-717-5448555


this hotel's location