Dalv Xiaoshe Inn Shenzhen

Print

Address:No. 3, west five lane, Jiaosi, near Yintan Road, Jiaochang, Dapeng, Longgang District, Shenzhen

Hotel Tel:+86-18088880503


this hotel's location