Weisidun Hotel (North Qinghe Street)

Print

Address:273 North Qinghe Avenue (Qinghe Bei Jie), Yinchuan (273), Xingdong, Yinchuan

Hotel Tel:+86-951-6729989


this hotel's location