Soup Inn apartments (Zhangjiakou town in four seasons store)

Print

Address:Wanlong intersection near Tangyin Building 9, Fulong Ski Resort, Chongli District, Zhangjiakou

Hotel Tel:+86-13663132826


this hotel's location