Sansheng Hotel

Print

Address:60 Biancheng Road, Hong'an Town, near Kowloon New Street, Xieshan Tujia&Miao Autonomous County, Chongqing

Hotel Tel:+86-15023577000


this hotel's location