Chenxu Business Hotel (Qingdao Ocean University)

Print

Address:600 East Jiushui Road (Jiushui Dong Lu), Shazikou(600), Laoshan, Qingdao

Hotel Tel:+86-532-88828775/15192021140


this hotel's location