Qian Wang Xiao Zhu Inn Lijiang

Print

Address:73 Wangjiazhuang lane, Wuyi street, Dayan ancient city, near Fang Guoyu's former residence, Old Town, Lijiang

Hotel Tel:+86-18608886828


this hotel's location