Milan Hotel, Chengdu

Print

Address:2, Northern, Chengdu

Hotel Tel:+86-28-65536868


this hotel's location