Lijiangyunqishuxinhuiguan INN

Print

Address:32-1, Renli Road (Renli Lu), Shuhe Ancient Town(32-1), Old Town, Lijiang

Hotel Tel:+86-4001010139


this hotel's location