Kai Te Li Lai Hotel (Zunyi Xianggang Road)

Print

Address:Hong Kong Road, opposite Hangzhou intersection, near Hong Kong Road, Huichuan District, Zunyi

Hotel Tel:+86-851-27911111


this hotel's location