Hyatt Regency Shenzhen Yantian

Print

Address:1-6 / F, 30-50 / F, No. 1025, Haijing 2nd Road, Shenzhen

Hotel Tel:+86-755-25351234


this hotel's location