Hua Sha Ban Dao Business Hotel Dongguan

Print

Address:93 Guangyuan Road, near HongMian Road, Shilong Town, Dongguan

Hotel Tel:+86-769-81920666


this hotel's location