Hongwei Farm House

Print

Address:Team 1, Lianhe village, Guanzhuang Town, near Zhuanji Road, Jizhou District, Tianjin

Hotel Tel:+86-13920398966


this hotel's location