Fashion Baxi Chain Hotel Wuchuan, Guangdong

Print

Address:13 Guangyan Road, near Yongxin street, Meilu Street, Wuchuan, Guangdong

Hotel Tel:+86-759-5929999


this hotel's location