Guanyue Shangpin Hotel

Print

Address:Building 40, 57 and 58, Donghe Jiayuan, Dongsha(9-101), Putuoshan, Zhoushan

Hotel Tel:+86-18506806711


this hotel's location