Guangzhou Furong Resort

Print

Address:Furong tourist resort, near Xishan waterfall, Huadu District, Guangzhou

Hotel Tel:+86-20-86991000


this hotel's location