Gedi Apartment Hotel Qingyuan, Guangdong

Print

Address:Building 19, Boai community, Huayuan Boai commercial street, Meilin lake international community, Shijiao town, Qingcheng District, Qingyuan, Guangdong

Hotel Tel:+86-763-3558868


this hotel's location