Gangdao Hotel

Print

Address:Shengli Road, Shengli Road office, 96 Zaoyuan Road, near Shiyou road, Yongchuan District, Chongqing

Hotel Tel:+86-23-49515888


this hotel's location