Guangzhou Daxin International Hotel

Print

Address:238, jinzhongheng Road, near Wanda Plaza and Baiyun International Conference Center, Baiyun District, Guangzhou

Hotel Tel:+86-20-86577777-0


this hotel's location