Butterfly Holiday Inn

Print

Address:Building 2, Yangjiadun Commercial Street (Yangjiadun Shangye Jie)(2), Binjiang, Hangzhou

Hotel Tel:+86-571-28063777


this hotel's location