Jian Ping International Hotel

Print

Address:59 Renmin Road (Renmin Lu), Jianping County(59), Jianping

Hotel Tel:+86-421-7888666


this hotel's location