Guangzhou Mimi International Apartment Kecun Hesheng Square

Print

Address:No.249 Diejing Road (Hesheng Plaza), Haizhu, Guangzhou

Hotel Tel:+86-18988822895


this hotel's location