Shengshan Hotel

Print

Address:No.12 Xiangzi'ao Road, Shengsi

Hotel Tel:+86-580-5596887/5596888


this hotel's location