Zhong Mao Hai Yue Hotel(Hebei Hotel)

Print

Address:168 Yucai Street (Yucai Jie)(168), Yuhua, Shijiazhuang

Hotel Tel:+86-311-85266666/85255555


this hotel's location