Qingwu Inn

Print

Address:32 Huangcuo Tatou, Huandao Road (Huandao Lu)(32), Wanshishan, Xiamen

Hotel Tel:+86-15880274723


this hotel's location