Lavande Hotel (Guangzhou Dashi Metro Station)

Print

Address:142 Nanda Road (Nanda Lu), Dashijie(142), Fanyu, Guangzhou

Hotel Tel:+86-20-66359666


this hotel's location