Wen Yue Resort Hotel

Print

Address:No.499,South Nanjin Street . Hechuan.Chongqing,P.R.China(499), Hechuan District, Chongqing

Hotel Tel:+86-23-42588888


this hotel's location