VTO Scene Hotel

Print

Address:6F Building B, Jiujie Gaowu, 46 Beicheng Tianjie(46B6), Jiangbei, Chongqing

Hotel Tel:+86-23-67710666


this hotel's location